اتصال آویز HT – 90

اتصال : HT-90 از اين قطعه جهت اتصال آويز به…

اتصال مستقیم – براکت

براکت : از این قطعه جهت اتصال آویز به سازه…

بست طولی برای F47 – اتصال W

اتصال W : از این قطعه در سقف های کاذب…

آویز و پل برای F47 – کلیپس

كليپس : از این قطعه جهت اتصال دو سازه F47…