اتصال آویز HT – 90

از اين قطعه جهت اتصال آويز به سقف اصلي در انواع سقف هاي كاذب یکپارچه و مشبک استفاده مي شود.

بالا