آویز و پل برای F47 – کلیپس

كليپس : از این قطعه جهت اتصال دو سازه F47 كه يكي به عنوان سازه باربر در قسمت بالا و ديگري به عنوان سازه پانل خور در قسمت پائين در سقف كاذب يكپارچه استفاده می گردد.

بالا