پروفیل A

پروفیل A : در نمای ساختار فایبرسمنت برد مدولار، علاوه…

پروفیل V

پروفیل V : در زیرسازی ساختار فایبرسمنت برد مورد استفاده…

پروفیل M

پروفیل M   : در محل درز بین صفحات سیمانی  سمنت…

پروفیل کرنربید

این سازه نبشی به علت داشتن سوراخهای نامنظم و ضخامت…

پروفیل رانر U

پروفیل رانر  U  :  این سازه ها برای دیوارهای غیر…

پروفیل استاد C

پروفیل استاد  C:  این سازه ها برای دیوارهای غیر باربری…

پروفیل L25

پروفیل L25 در زیر سازی سقف های کاذب ثابت  به…

پروفیل UH36

پروفیل UH36 در زیر سازی سقف های کاذب ثابت به…

پروفیل F47

پروفیل F47 عضو اصلی زیر سازی سقف های کاذب ثابت…