پروفیل A

پروفیل A : در نمای ساختار فایبرسمنت برد مدولار، علاوه…

پروفیل V

پروفیل V : در زیرسازی ساختار فایبرسمنت برد مورد استفاده…

پروفیل M

پروفیل M   : در محل درز بین صفحات سیمانی  سمنت…