پروفیل ریل مخفی

این پروفیل جزء اصلی سازه را در بر می  گیرد دارای شیـاری در طــول است که لبـه تایـل در آن جـا می گیرد. جنس پروفیل از فولاد گالوانیزه است.
ضخامت ورق گالوانیزه : ۰.۵
ارتفاع: ۲۵ میلی متر
طول هر شاخه: ۳ متر
اطلاعت بیشتر در جدول مشخصات ملاحظه فرمایید.

بالا