ناودانی

این پروفیل شکل بسته به رنگ سقف انتخاب می شود. این سازه در محل تقاطع سقف و دیوار قرار گرفته و پس از مشخص نمودن تراز سقف به دیوارهای پیرامونی متصل می شود. جنس این پروفیل از آلومینیوم می‌باشد.
ضخامت ورق آلومینیوم: ۰.۵۵ میلی متر
عرض: ۳۹ میلی متر
ارتفاع بال: ۲۰ میلی متر
طول هر شاخه: ۳ متر
اطلاعت بیشتر در جدول مشخصات ملاحظه فرمایید.

بالا