اتصال آویز هنگر

قسمت پایین آن به حالت یک گیره بوده و به صورت کشویی روی پروفیل ریل مخفی قرار می گیرد و قسمت بالایی از محل شکاف توسط آویزها به سقف اصلی متصل می شود.
اطلاعت بیشتر در جدول مشخصات ملاحظه فرمایید.

بالا