پروفیل V

پروفیل V : در زیرسازی ساختار فایبرسمنت برد مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اختلاف قیمت نسبت به سازه M ، استفاده از این پروفیل موجب کاهش هزینه زیرسازی خواهد شد و در دو مقطع V80 و V110 تولید می گردد.
ضخامت ورق گالوانیزه : ۰.۷۰ میلیمتر
عرض گسترده ورق : ۱۰۳ میلیمتر

بالا