امروزه بخش مهمی از کسب و کار ها و فعالیت ها اقتصادی به صورت گروهی و مشارکتی انجام می پذیرد به همین دلیل آشنایی با افراد و گروه های متخصص به منظور توسعه ی فعالیت و رونق تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است .
بر این اساس شرکت پارس آهن تاب در راستای تحقق این هدف اجتماعی و توسعه ای از همه فعالین ، صنعتگران و شرکت ها دعوت به همکاری می نماید
این همکاری و تعامل می تواند به صورت :

  • مشارکت

  • ادغام

  • توسعه

  • همکاری در تکمیل سبد محصولات

  • و یا هر ایده ای از طرف شما ارائه شود

منتظر پیشنهادات شما هستیم
تلفن :021 – 88715012
ایمیل : info@ahantab.ir

بالا