پروفیل A

پروفیل A : در نمای ساختار فایبرسمنت برد مدولار، علاوه بر کنترل تغییرات ابعادی صفحات سیمانی در محل درزها ، به طور چشمگیری باعث زیبایی نمای ساختمان در هنگام اجرای نمای فایبر سمنت درز-باز خواهد شد.
ضخامت ورق گالوانیزه : ۰.۵۰ میلیمتر
عرض گسترده ورق : ۷۰ میلیمتر
عرض پروفیل : ۲۵ میلیمترر

بالا