فنر آویز دوبل

از این محصول جهت تسهیل درتنظیم ارتفاع سقف کاذب از سقف اصلی استفاده می گردد.

فنر آویز دوبل شامل دو عدد مفتول به ضخامت ( قطر ۴mm) در طول های ۱۰۰ , ۷۵ , ۵۰ , ۲۵   سانتی متر متناسب با ارتفاع با سقف و یک عدد فنر دوبل جهت تنظیم ارتفاع تشکیل شده است.

بالا