×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 940

اجزا ساختار زیرسازی سیستم Clip-in

سازه Suspension

این پروفیل جزء اصلی سازه را در بر می  گیرد. طول این قطعه 3000mm  و دارای شیـاری در طــول است که لبـه تایـل در آن جـا می گیرد.

سازه U-Shape
سازه U شکل بسته به رنگ سقف انتخاب می شود. این سازه در محل تقاطع سقف و دیوار قرار گرفته و پس از مشخص نمودن تراز سقف به دیوارهای پیرامونی متصل می شود.

Hanger
قسمت پایین آن به حالت یک گیره بوده و به صورت کشویی روی سازه Suspension قرار می گیرد و قسمت بالایی از محل شکاف توسط آویزها به سقف اصلی متصل می شود.

Joiner
سازه های اصلی Suspension توسط این قطعه به یکدیگر متصل می شوند.

Wedge Clip
این قطعه حالت فنری دارد و در محل قرار گرفتن تایل های کناری روی سازه U-Shape استفاده می شود.

UA-69961364-1