×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 940

سیستم سقف آلومینیومی سپری نمایان

سیستم تایل آلومینیومی / سپری نمایان  Lay-in System

این سیستم به دلیل نحوه قرارگرفتن تایل ها بر روی سازه های T شکل که پس از اجرا سقف قابل رویت بوده اصطلاحاً با نام سیستم سازه نمایان یا Lay- in شناخته می شود. در این سیستم باتوجه به این که تایل ها تنها به واسطه وزن خود بر روی سازه ها قرار دارند دسترسی به تأسیسات پشت سقف را در هر زمان ممکن ساخته و جهـت فضاهـایی که نگهـداری از تأسیسات از اهمیت ویژه ای برخوردار است، پیشنهاد می شود. سقف های Lay-in سقف هایی با قابلیت اجرایی سریع و آسان است که ساختار آن، به وسیله آویز قابل تنظیم به سقف اصلی متصل می شود. این نوع تایل ها به صورت پانـچ شده و بـدون پانـچ در ابعـاد 600x600mm / 300x300mm قابل سفارش است .

 

اجزا ساختار زیرسازی سیستم سپری نمایان  Lay-in  :

 

سپری Main Runner 3600 -T24×38
این پروفیل به عنوان جز اصلی سازه، دارای سوراخ هایی جهت اتصال آویزها و سایر پروفیل ها به سازه اصلی است.

 

سپری Cross Runner 1200 -T24×38
این پروفیل  اجزا فرعی سازه را تشکیل می دهد که سازه های اصلی را به یکدیگر متصل می کند.

 

سپری Cross Runner 600 -T24×38
این پروفیل  اجزا فرعی سازه را تشکیل می دهد که سازه های اصلی را به یکدیگر متصل می کند.

 

سپری Cross Runner 300 -T24×38
این پروفیل  اجزا فرعی سازه را تشکیل می دهد که سازه های اصلی را به یکدیگر متصل می کند.

 

سپری  L 3000
سازه L شکل یا نبشی L24 که بسته به  رنگ سقف در محل تقاطع سقف و دیوار قرار گرفته و به منظور مشخص نمودن تراز سقف به دیوارهای پیرامونی متصل می گردد.

 

UA-69961364-1