برای سال ها ما در حال تحقیق، کارکردن و کامل کردن هنر خود بوده ایم تا بتوانیم با دانش، تخصص، سلیقه و طرز فکر بر محور حرفه ایی در کنارتان بایستیم. شرکت پارس آهن تاب با شماره ثبت 456434 در استان تهران به ثبت رسیده است. به این ترتیب ما می توانیم با تکیه به سبد محصولاتمان، نوع متفاوتی از سیستم درای وال dry wall را به ساختمان شما بیاوریم.

در پارس آهن تاب هدف اینست که بتوانیم بدون قربانی کردن کیفیت، کارایی را برای شما به ارمغان بیاوریم.

هدف ما بر روی مشتریان متمرکز بوده و استفاده از مفاهیم در ساخت و ساز روش کار ماست.

کیفیت کار ما دقیق است، چرا که جزئیات آن بی نظیرمیباشد.

مهم نیست که چقدر بزرگ یا کوچک، ما منتظر هستیم تا با شما کار کنیم و یک رابطه پایدار برقرار کنیم...

تولیدات درای وال Dry wall در پارس آهن تاب به شکل کامل و متناسب با ساختارهای درای وال بوده و بطورمتمرکز در تامین نیازهای Dry wall در پروژه های فرودگاهی ، بیمارستانی ، مترو، نیروگاه و پروژه های نفت ، گاز وپتروشیمی، اداری، تجاری،بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و مسکونی در ابعاد مختلف به صورت تخصصی تولید می شود .

تیم ما به ارائه راهکارهای سریع، کارآمد و حرفه ای و نیز پاسخگویی در قبال مشتریان افتخار میکند.

به محصولات درای وال Dry wall نیاز دارید!
پارس آهن تاب بهترین گزینه را به شما میدهد!!

بالا